over fga

over fris grafisch advies

Fris Grafisch Advies is een eenmanszaak die zich toelegt op grafische vormgeving, dtp, drukwerkbegeleiding en -advies.

Vanuit mijn jarenlange ervaring in de drukkerij- en uitgeverijwereld kan ik de wensen van mijn opdrachtgevers snel vertalen naar goede grafische oplossingen. Zowel op vormgevingstechnisch vlak als op het gebied van druk of print.

Dat heeft als voordeel dat er altijd binnen de grenzen van wat er technisch mogelijk is wordt gewerkt.

Ik kan u ook de drukwerkbegeleiding uit handen nemen, als u dat wilt.

Dan hoeft u zich alleen maar te concentreren op wat voor u belangrijk is;

de content.

Wouter Fris

Opdrachtgevers zijn onder meer: